Ostuinfo

E-POE OSTUTINGIMUSED

Viimati uuendatud: November 19, 2017

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

 1. 1.1.  Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna xfire.ee (edaspidi Xfire Ilutulestik e-pood) omanik Xfire Ilutulestik OÜ vahel xfire.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. 1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad xfire.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. 1.3.  Tingimustega tutvumine on kohustuslik.
 4. 1.4.  Xfire Ilutulestik OÜ on õigustatud xfire.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.xfire.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.xfire.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Xfire Ilutulestik OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 5. 1.5.  Xfire ilutulestik OÜ-l on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui ostja ei vasta Lõhkematerjaliseaduse § 41 tingimustele. Lõhkematerjaliseadusega tutvuge https://www.riigiteataja.ee/akt/LMS

2. HINNAD

 1. 2.1.  www.xfire.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. 2.2.  Ostudel, mille kogusumma jääb alla 55 euro, lisandub hinnale transpordi hind, kui Te ei valinud “Tulen ise järele”.
 3. 2.3.  Xfire.ee e-poes olev sortiment ja hinnad võivad erineda teistest Xfire Ilutulestik kauplustes olevast sortimendist ja hindadest.
 4. 2.4.  Xfire Ilutulestik OÜ-l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.
 5. 2.5.  Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

3. OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. 3.1.  Juhul kui Te ei vasta toodete vanusepiirangu kriteeriumitele on Teil keelatud ostusooritamine ja tellimuse vormistamine.
 2. 3.2.  Valige välja toode/tooted ning klõpsage “lisa korvi”.
 3. 3.3.  Ostukorvis olevate toodete arvu saate muuta.
 4. 3.4.  Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
 5. 3.5.  Teie sünnikuupäeva sisestamine on kohustuslik vanusepiirangu kontrolli läbiviimiseks.
 6. 3.6.  Valige tarneviis.
 7. 3.7.  Valige sobiv makseviis.
 8. 3.8.  Kinnitage omapoolset nõustumist, vastavust ja järgimist e-poe tingimustega tehes märge vastavasse kasti.
 9. 3.9.  Tellimuse esitamiseks vajutage nupule „Kinnita tellimus”. Arve soovitud toodete eest saadetakse Teile automaatselt e-maili teel.

3.10. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Xfire Ilutulestik OÜ arvelduskontole.

 1. TOODETE EEST TASUMINE
  1. 4.1.  Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
  2. 4.2.  Tellijale saadetakse pärast tellimuse esitamist e-maili teel arve, mille maksetähtaeg on 7 päeva.
  3. 4.3.  Kui Te valite tarneviisiks „Tulen ise järgi“, toodete eest on võimalik tasuda sularahas, kaardiga või pangaülekandega Xfire Ilutulestik OÜ arvelduskontole.
  4. 4.4.  Kui Te valite tarneviisiks „Kullerteenus“, toodete eest on võimalik tasuda pangaülekandega Xfire Ilutulestik OÜ arvelduskontole.
  5. 4.5.  Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud või ei tule kauba järele 5 tööpäeva jooksul.
 2. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
  1. 5.1.  MüüjahakkabtellimusttäitmapealemakselaekumistXfireIlutulestikOÜarvelduskontole.
  2. 5.2.  Kauba vasuvõtmisel on Ostjal kohustus veenduda ja hoolitseda selle eest, et kauba vastuvõtjaks on isik, kes ei ole vastuolus Lõhkematerjaliseaduses §33 sätestatud tingimustega.
 1. 5.3.  Kui pärast müügitehingu sõlmimist selgub, et Kaup on mingil põhjusel Müüja laost otsa lõppenud ja selle tellimine ja kohaletoimetamine võtab kauem aega, siis teavitab Müüja Ostjat kahe tööpäeva jooksul ning annab teada Ostjale uue eeldatava kohaletoimetamise tähtaja. Ostjal on õigus kohaletoimetamise tähtaja pikenemise tõttu ostu-müügilepingust taganeda.
 2. 5.4.  Kaubad toimetatakse Ostjale kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajaid. Kui olete valinud tarneviisiks “Tulen ise järele” saate oma tellitud kaubale järele tulla: Detsembris aadressil Punane 16, Tallinn. Jaanuarist-Novembrini aadressil Endla 92, Tallinn.
 3. 5.5.  Kui tellimuse summa on suurem kui 55 € on transport üle Eesti TASUTA. Väiksema ostusumma puhul tellija maksab juurde 6 € kullerteenuse eest või tuleb ise tellitud kaubale järele.
 1. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
  1. 6.1.  Füüsilisest isikust Ostjale kehtib e-poest ostetud Kaupadele 14-päevaline tagastusõigus.
  2. 6.2.  Kui kaup on nõuete kohaselt tagastatud ja üle kontrollitud, tagastatakse raha Ostja kontole 5 tööpäeva jooksul.
  3. 6.3.  Tagastatav Toode peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis. Tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis tagastamisteade e-mailile info@xfire.ee ja tagastatav kaup viivitamatult tagastada.
  4. 6.4.  Tagastamisega seotud kulutused kannab Ostja.
 2. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD.
  1. 7.1.  Kaupadele kehtib Võlaõigusseaduses §-s 218 sätestatud pretensioonide esitamise kord. Võlaõigusseadusega tutvuge https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021
  2. 7.2.  Xfire Ilutulestik OÜ ei vastuta:
   1. Ostja süül Kauba füüsilise kahjustamise eest
   2. Puuduste eest, mis on tekkinud kauba ebasihipärase kasutamise tagajärjel.
 3. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
  1. 8.1.  E-poe kasutamisel ning toodete soetamisel annate Te teadliku nõusoleku Xfire Ilutulestik OÜ-leTeie isikuandmete töötlemiseks.
  2. 8.2.  Xfire.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse vastavalt xfire.ee privatsuspoliitikale. Antud dokumendiga tutvuge meie veebilehel xfire.ee.

9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 1. 9.1.  Xfire Ilutulestik OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Xfire Ilutulestik OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. 9.2.  Xfire Ilutulestik OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Xfire Ilutulestik OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Xfire Ilutulestik OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. MUUD TINGIMUSED
10.1. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti V abariigis kehtivatest

õigusaktidest.

10.2. Teie ja Xfire Ilutulestik OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.