Ostuinfo - X-Fire

Meie UUS pood Mustamäel aadressil Ehitajate tee 29 on avatud iga päev 11:00-20:00. Suurim valik!

Ostuinfo

E-POE OSTUTINGIMUSED

Viimati uuendatud: November 15, 2018

 

TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

 1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna xfire.ee (edaspidi Xfire Ilutulestik e-pood) omanik Xforce Airsoft OÜ vahel xfire.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad xfire.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. Tingimustega tutvumine on kohustuslik.
 4. Xforce Airsoft OÜ on õigustatud xfire.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.xfire.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.xfire.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Xforce Airsoft OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 5. Xforce Airsoft OÜ-l on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui ostja ei vasta Lõhkematerjaliseaduse § 41 tingimustele. Lõhkematerjaliseadusega tutvuge https://www.riigiteataja.ee/akt/LMS

 

HINNAD

 1. www.xfire.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 55 euro, lisandub hinnale transpordi hind, kui Te ei valinud “Tulen ise järele”.
 3. Xfire.ee e-poes olev sortiment ja hinnad võivad erineda teistest Xfire Ilutulestik kauplustes olevast sortimendist ja hindadest.
 4. Xforce Airsoft OÜ-l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.
 5. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

 

OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Juhul kui Te ei vasta toodete vanusepiirangu kriteeriumitele on Teil keelatud ostu sooritamine ja tellimuse vormistamine.
 2. Valige välja toode/tooted ning klõpsage “lisa korvi”.
 3. Ostukorvis olevate toodete arvu saate muuta.
 4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
 5. Valige tarneviis.
 6. Valige sobiv makseviis.
 7. Kinnitage omapoolset nõustumist, vastavust ja järgimist e-poe tingimustega tehes märge vastavasse kasti.
 8. Tellimuse esitamiseks vajutage nupule „Kinnita tellimus”. 
 9. Pärast kauba eest tasumist liikuge edasi makseviisi lehelt vajutades nupule “TAGASI KAUPMEHE JUURDE”. Tellimuse ja makse kinnituseks kuvatakse tellimuse kinnitust sõnumit ja saadetakse Teiepoolt sisestatud e-posti aadressile tellimusekinnitus.
 10. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Xforce Airsoft OÜ arvelduskontole.

 

TOODETE EEST TASUMINE

 1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamisel endale meelepärane makseviis.
 2. Toodete eest on võimalik tasuda: Internetipanga lingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop).
 3. Xforce Airsoft OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Xforce Airsoft OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 4. Kui Te valite tarneviisiks „Tulen ise järgi“, toodete eest on võimalik tasuda sularahas, kaardiga, pangaülekandega Xforce Airsoft OÜ arvelduskontole või pangalingi kaudu.
 5. Kui Te valite tarneviisiks „Kullerteenus“, toodete eest on võimalik tasuda pangalingi kaudu.
 6.  Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud või ei tule kauba järele 7 tööpäeva jooksul.

 

TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

 1. Müüja hakkab tellimust täitma peale makse laekumist Xforce Airsoft OÜ arvelduskontole.
 2. Kauba vasuvõtmisel on Ostjal kohustus veenduda ja hoolitseda selle eest, et kauba vastuvõtjaks on isik, kes ei ole vastuolus Lõhkematerjaliseaduses §33 sätestatud tingimustega.
 3. Kaubad toimetatakse ostjani Eesti Vabariigi piires.
 4. Kui ostja valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 1-5 tööpäeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg on 5 tööpäeva.
 5. Kui pärast müügitehingu sõlmimist selgub, et Kaup on mingil põhjusel Müüja laost otsa lõppenud ja selle tellimine ja kohaletoimetamine võtab kauem aega, siis teavitab Müüja Ostjat kahe tööpäeva jooksul ning annab teada Ostjale uue eeldatava kohaletoimetamise tähtaja. Ostjal on õigus kohaletoimetamise tähtaja pikenemise tõttu ostu-müügilepingust taganeda.
 6. Kaubad toimetatakse Ostjale kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajaid: DPD Eesti AS kasutades kliendi poolt antud kohaletoimetamise aadressile. Tellimused lähetatakse kliendile vastavalt DPD Eesti AS  saadetiste tingimustele.
 7. Kui olete valinud tarneviisiks “Tulen ise järele” saate oma tellitud kaubale järele tulla: Detsembris aadressil Punane 16, Tallinn. Jaanuarist-Novembrini aadressil Endla 92, Tallinn.
 8. Kui tellimuse summa on või suurem kui 55 on transport üle Eesti TASUTA. Väiksema ostusumma puhul tellija maksab juurde 2,50€  (Tallinna piires) ja 6 € (muu Eesti) kullerteenuse eest.

 

TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

 1. Füüsilisest isikust Ostjale kehtib e-poest ostetud Kaupadele 14-päevaline tagastusõigus.
 2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. 
 3.  Tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis tagastamisteade e-mailile info@xfire.ee ja tagastatav kaup viivitamatult tagastada.
 4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
 5. Tagastamisega seotud kulutused kannab Ostja.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD.

 1. Kaupadele kehtib Võlaõigusseaduses §-s 218 sätestatud pretensioonide esitamise kord. Võlaõigusseadusega tutvuge https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021
 2. Xforce Airsoft OÜ ei vastuta: 
 •  Ostja süül Kauba füüsilise kahjustamise eest
 • Puuduste eest, mis on tekkinud kauba ebasihipärase kasutamise tagajärjel.

 

ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

 1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Xforce Airsoft OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks ostjale.
 3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
 4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
 5. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks ostjale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
 6. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
 7. Xforce Airsoft OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 8. Xforce Airsoft OÜ jätab endale õiguse edastada ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
 9. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
 10. Ostjaja annab Xforce Airsoft OÜ-le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
 11. Xforce Airsoft OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Xforce Airsoft OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 1. Xforce Airsoft OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Xforce Airsoft OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Xforce Airsoft OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Xforce Airsoft OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Xforce Airsoft OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

MUUD TINGIMUSED

 1. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Teie ja Xforce Airsoft OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.